Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Vydali jsme metodiku: Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina

V lednu 2016 se nám podařilo vydat Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina. (Mikulajová, Nováková Schöffelová, Tokárová, Dostálová).

Jedná se o metodiku speciálního tréninku jazykových schopností, která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. V předškolácké populaci je značná skupina dětí, která je ohrožena z hlediska pozdějšího rozvoje tzv. specifických poruch učení (budoucí dyslexie, respektive dysortografie) - jedná se o děti v dlouhodobé logopedické péči, děti s odkladem školní docházky, děti z rizikových těhotenství, dětí s narušeným rozvojem řeči apod. Na rozdíl od mnoha "materiálů určených předškolákům" je tato metodika postavena na seriózním vědeckém základě, vychází z aktuálních poznatků týkajících se dyslexie. Například Světová zdravotnická organizace i Mezinárodní asociace dyslexie jednoznačně definují dyslexii jako fonologický deficit, tzn. deficit v oblasti jazykových schopností, což opakovaně prokazují mnohé zahraniční výzkumné studie. Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je - velmi zjednodušeně řečeno - uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika na rozdíl od jiných technik tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže "vytáhnout" až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně nebo skupinově, v obou případech pracují v přímé interakci s psychologem, speciální pedagogem či učitelem.

 

Centrum ROZUM v.o.s, Oplany 77; 281 63, Kostelec nad Černými lesy, E-MAIL: info@centrumrozum.cz, GSM: +420 602 227 813