Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Instrumentální obohacování

Instrumentální obohacování prof. Reuvena Feuersteina je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je využíván jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. Pracuje se s ním individuálně, skupinově i v rámci celé školní třídy.  S Centrem ROZUM spolupracují akreditovaní odborníci, kteří touto metodou poskytují terapii, která pomáhá při řešení problémům s učením, které mohou vyplývat z poruch pozornosti, z nedostatečné pozornosti, z hyperaktivity, z potíží s pamětí, z orientace v prostoru, z neurologických obtíží a poranění mozku.

Terapie podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Terapeut působí proti pasivitě klientů, učí je, že jsou schopní a mohou podat výkon, který vede k úspěchu. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého klienta. Terapie je zaměřena zvyšování učebního potenciálu a reflektování svého myšlení. Při terapii se klienti se naučí hodnotit své poznávací dovednost, zobecnit způsoby uvažování. Učí se tak metakognici nebo metamyšlení.

Ústředními pojmy teorie prof. R. Feuersteina jsou strukturální kognitivní modifikovatelnost, metoda instrumentálního obohacování, didaktický přístup Zkušenost zprostředkovaného učení. V pojetí R. Feuersteina je kognice chápána jako intaktní mentální schopnost, která organizuje a zpracovává informace, jež člověk ze svého okolí přijímá a míra jejich zpracování mu zajišťuje mu úspěch.  Feuerstein to symbolicky vyjadřuje obrazem, že „kognice a emoce jsou dvě strany jedné průhledné mince“. Nejdůležitějším předpokladem přístupu k jedinci, který vychází z Feuersteinovy teorie, je tzv „belief system“ , kdy se jedná o víru, přesvědčení , že je možné kognitivní struktury každého z nás změnit.

  V programu IE (Instrumental Enrichment) se pracuje s Instrumenty (nástroji), které mají podobu pracovních sešitů formou papír - tužka. Po obsahové stránce jsou geniálně uspořádány tak,  aby byly buď korigovány nedostatky v myšlení nebo jsou jedincům poskytovány dovednosti, strategie a techniky, které jsou nezbytné pro samostatnost žáků, dále zvyšují jejich motivaci, rozvíjí metakognici, jednoduše řečeno „naučí, jak se učit“.

 V kurzech FIE účastníci získají vedle dovednosti pracovat s Instrumenty i přehled o koncepčních východiscích Feuersteinovy teorie.  Lektorkou kurzů FIE ATC Pedagogické fakulty UK je PaedDr. E. Váňová.

Program IE má dvě řady. Řadu Standard, má 14 Instrumentů a je určena populaci od 8 let do dospělosti. Každý instrument je zaměřen na posílení specifické poznávací oblasti např. analytické vnímání, orientace v prostoru a v čase, porovnávání, uspořádávání, třídění aj.  Instrumenty záměrně nemají konkrétní obsahový rámec, a proto jsou snadněji přenositelné do vyučovacích předmětů a do situací každodenního života.

 Řadu Basic, která má 12 Instrumentů a jež je určena dětem předškolního věku resp. od 3 do 7 let, seniorům a osobám s nedostatečnými kognitivními schopnostmi. Instrumentů řady Basic je s úspěchem využíváno pro akceleraci kognitivního vývoje dětí, pro prevenci poruch kognitivního vývoje, pro prevenci a nápravu poruch učení a chování. Pracuje se s nimi individuálně, skupinově nebo je součástí ŠVP vzdělávacích institucí.

 Instrumenty jsou chráněné autorskými právy. Centrum ROZUM na základě úzké spolupráce nabízí absolventům kurzů FIE, po předložení čísla Izraelského Certifikátu, Instrumenty řady Standart i řady BASIC, které jsou přímo dodávány  Feuersteinovým institutem v Jeruzalémě viz objednávka.

 

Centrum ROZUM v.o.s, Oplany 77; 281 63, Kostelec nad Černými lesy, E-MAIL: info@centrumrozum.cz, GSM: +420 602 227 813