Soukromá školka (2-7let)

SOUKROMÁ ŠKOLKA SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVOJ UČENÍ A MYŠLENÍ DLE METODY PROF. FEUERSTEINA.

PRO KOHO JE ŠKOLKA URČENA?

Naše soukromá školka je určena pro děti od 2 -7 let a děti ji mohou navštěvovat i nepravidelně třeba na pár hodin dle potřeb rodičů.

Naši školku mohou našvtěvovat děti od 2 let, protože máme živnostenské oprávnění "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" (vázaná živnost), nikoliv pouze volnou živnost "Mimoškolní výchova a vzděláváníi", která je určena pro děti od 3 let. 

PROVOZ ŠKOLKY

Od 1.září 2016 bude školka otevřena každý pracovní den od 7:00 – 17:00 vč. dopolední a odpolení svačinky a  oběda.

Je možné zvolit dopolední docházku (7:00 - 12:15) nebo celodenní. Nástup je možný kdykoliv, ale pokud dítě, přijde po 9:00 nedostatně dopolední svačinu.

KAPACITA ŠKOLKY

Maximální kapacita školky je 12 dětí.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLKY

Naši školku vede PhDr. Vladislava Moravčíková, která je svou profesí psycholog. Má dlouholeté zkušenosti jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně a školní psycholog. Je vyškolenou lektorkou v metodě Instrumentálního obohacování R. Feuersteina.  Tato metoda se zaměřuje na rozvoj myšlení, jazykových schopností, dovednosti učit se atd. Dr. Moravčíková je také supervizorkou a akreditovanou trenérkou metody Videotrénink Interakcí. Vzhledem k jejímu vzdělání a zkušenostem nabízíme opravdu profesionální péči o vaše děti.

Tel: +420 602 227 813

E-mail: moravcikova@centrumrozum.cz

Provozní a organizační věci (včetně přihlášek) zajišťuje Michaela Mlčoušková

Tel:+420 774 656 023

E-mail: mlcouskova@centrumrozum.cz

Naše paní učitelky:

Mgr. Eva Zemanová

Michaela Mlčoušková

NĚCO O ŠKOLCE

Velikost naší školky umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a zároveň je to ideální počet pro vytváření kvalitních sociálních vztahů mezi dětmi a začleňování se do kolektivu.

Školka nabízí dětem pestrý program, který je zaměřen na jejich všestranný rozvoj, kterému jsou přizpůsobeny prostory i vybavení s možností pobytu venku.

S dětmi pracujeme pomocí metody prof. R.Feuersteina,která se zaměřuje na rozvoj myšlení a dovednosti učit se. Tato metoda učí děti se soustředit na úkol, vytvářet strategie řešení úkolů, pracovat s rozmyslet, nepracovat impulzivně, kontrolovat si práci po sobě, rozvíjí slovní zásobu, paměť apod.

V rámci běžných činností (oblékání, jedení apod.) se snažíme děti podporovat a vést k samostatnosti.

V průběhu vzdělávacích aktivit se s dětmi věnujeme hudebním, výtvarným činnostem, rozvoji jemné i hrubé motoriky apod. V rámci pobytu venku chodíme na procházky, poznáváme okolí Kostelce n.Č.l., jedíme na výlety, hrajeme hry v lese apod

Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti, které se budou všestranně rozvíjet a připravovat na úspěšný vstup do školy.

 

Jednorázové hlídání

Rodičům nabízíme možnost jednorázového hlídání pro děti od 2-7 let kdykoliv v průběhu provozu školky (7:00 - 17:00).
Kdykoliv v průběhu dne potřebujete, můžete k nám vaše dítě přivést, i když není v naší školce přihlášeno.

V případě zájmu jen předem kontaktuje M. Mlčouškovou na tel: 420 774 656 023


 

 

 

Centrum ROZUM v.o.s, Oplany 77; 281 63, Kostelec nad Černými lesy, E-MAIL: info@centrumrozum.cz, GSM: +420 602 227 813